On Kvinnobloggen

Kvinnobloggen vill belysa och diskutera allt kring kvinnans roll i samhället och visa på att kvinnor  kan. Idag är det inget konstigt med kvinnor som tapetserar eller klipper gräsmattan, vilket är precis som det ska vara. Våra roller har sätt annorlunda ut, och vi tjänar alla även fortsättningsvis på att rollerna fortsätter att utvecklas så att både män och kvinnor kan vara precis dem som de önskar utan att samhället sätter några gränser. Kvinnor kan, på kvinnobloggen kommer även tips ges så att fler kvinnor vågar kunna!