När det kommer till renovering och inredning är många kvinnor precis lika kompetenta och duktiga som många män. Självklart är mäns kroppar byggda på ett sätt som gör att de ofta är naturligt starkare än många kvinnor. Sen är det klart att det finns kvinnor som är superstarka och män som inte verkar ha en enda muskel på kroppen också. Många bygg- och renoveringsprojekt kräver dock ingen större styrka. Det är snarare noggrannhet, teknik och tålamod som avgör om en person är bra på att renovera eller inte. På många renoveringsmoment ska man dessutom aldrig vara ensam. Är man därför minst två personer, oavsett kön, så brukar de flesta projekt gå bra.

Förutom manligt och kvinnligt handlar det mer om erfarenhet, utbildning etcetera. På större byggprojekt, där hantverkarna till och med bor på byggarbetsplatsen i till exempel en manskapsbod från Alustep, är det med största säkerhet bara utbildade hantverkare och byggare med stor erfarenhet. Små eller halvstora projekt hemma kan dock de flesta klara av utan vare sig utbildning eller särskilt mycket erfarenhet. Exempel på sådana projekt är till exempel:

•    Rivning av innervägg
•    Slipning av trägolv
•    Målning av linoleum- eller plastmatta
•    Demontering och montering av köksskåp, köksbänk etcetera
•    Möbelmontering
•    Snickerijobb
•    Målning av väggar och så vidare.