Kvinnligt ledarskap, framför allt höga chefspositioner, har debatterats flitigt de senaste åren. Mycket tyder på att ett jämställt arbetsliv med fler kvinnliga chefer skapar en mer produktiv och innovativ arbetsmiljö. Det kan stärka teamkänslan och ge bättre lönsamhet till företaget.

Trots många förbättringar så är det fortfarande män som innehar majoriteten av toppositionerna inom näringslivet. Att driva företag eller vara chef som kvinna kan fortfarande möta skepsis och hinder. Därför är det viktigt att lyfta fram det kvinnliga ledarskapet och uppmuntra kvinnliga anställda att axla chefsroller inom organisationen, exempelvis genom vidareutbildning med ledarskapskurser. Här kan du läsa mer om varför kvinnligt ledarskap behövs.

Bättre teamkänsla

Group,Of,Businessmen,And,Businesswomen,Applauding,Presentation,At,ConferenceAtt ge kvinnliga medarbetare chansen att vidareutvecklas och axla ledarroller kan bidra till en bättre teamkänsla, bättre arbetsklimat och ökad motivation hos medarbetarna. En bra ledarskapskurs kan ge användbara verktyg som krävs för att kunna leda företag och team. Resultatbolaget erbjuder bra ledarskapsutbildning som behövs för dagens och framtidens ledare. De har utvecklat över 4500 chefer på drygt 200 företag och fått mycket positiva betyg. Det erbjuder ett brett utbud av tjänster inom ledarskap, exempelvis:

  • Motiverande ledarskap
  • Coachande ledarskap
  • Teamutveckling
  • Mötesutbildningar
  • Konflikthantering

Att erbjuda vidareutbildning i form av ledarskapskurser är ett sätt att aktivt uppmuntra kvinnor till högre positioner på företaget. Kvinnliga chefer behövs på olika nivåer i företaget för att minska risken för könsdiskriminering.

Bättre lönsamhet

De senaste åren har allt fler kvinnor tagit chefsjobb. Idag är var tredje chef inom svenskt näringsliv kvinna vilket är en fördubbling jämfört med 20 år sedan. Trots ökningen är det fortfarande relativt få kvinnor som innehar toppositionen inom börsnoterande bolag. Knappt en av tio bolag på Stockholmsbörsen har en kvinnlig vd och utvecklingen går långsamt. Detta trots att det finns många studier och rapporter som visar att kvinnor i toppbefattningar leder till en mer produktiv och innovativ arbetsmiljö och därmed även bättre lönsamhet för bolaget. Det gäller framför allt företag som gått från att haft inga eller få kvinnor i ledningspositioner till att ha en bättre balans mellan könen. Det är viktigt att inte bara ha en kvinnlig vd utan styrelsen och andra ledande positioner bör vara jämställda.