När lägenheterna i en fastighet är i behov för renovering kan det vara läge att även göra andra administrativa förändringar. Det finns flera fördelar med att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. En ombildning kan öka värdet på fastighetens samtliga bostäder, men det är också en trygghet för boende.

Lär dig mer om vad begreppet ombildning egentligen innebär. Och även om dess fördelar och varför det är bra att göra i samband med renovering av lägenheter.

Vad är ombildning?

Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter innebär att de boende i en fastighet ges möjligheten att äga sitt boende. De dåvarande hyresgästerna skapar en bostadsrättsförening och köper fastigheten från hyresvärden. Det är dock aningen komplicerat och därför väljer många att ta hjälp av professionella aktörer. På Interesta.se kan du läsa mer om hur den här typen av företag arbetar. Interesta är en erfaren aktör med medarbetare inom många olika områden såsom utbildade jurister, specialiserade ombildningskonsulter, ingenjörer och ekonomer. Du får med andra ord en komplett service som garanterar en trygg ombildning.

Fördelarna med att ombilda

Ofta sker ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i samband med en renovering av en fastighet. Det är ett utmärkt tillfälle att göra en bra bostadsaffär. Bland annat när det gäller kontantinsatsen som normalt sett är på 20 %.

”Vid kreditköp ska säljaren av varan ta ut en kontantinsats på 20 procent av varans kontantpris.”, Konsumentverkets hemsida.

Vid ombildning behöver dock de boende inte lägga någon kontantinsats. Dessutom ges de boende mer inflytande och kontroll över den egna bostaden. Det är helt enkelt en bra investering sett ur ett privat perspektiv.