En blandning av kvinnor och män är det bästa för de flesta arbetsplatser. Vi kompletterar varandra. Att vissa yrken är kvinno- eller mansdominerade behöver inte bara ha sin förklaring i en patriarkal samhällsstruktur. Låt oss ta tillvara på människor som vågar tänja på normen för könsgränser gällande yrkesval.

”Rätt man på rätt plats, och bäste man är många gånger en kvinna”. Att vissa yrken är mansdominerade eller kvinnodominerade kan ha sina naturliga förklaringar, och behöver inte nödvändigtvis bara bero på ett patriarkalt samhälle, även om det till stora mycket väl kan vara så.

Låt inte könstillhörighet stoppa dig

Låt oss inte begränsa varandra på grund av vilken könstillhörighet vi har. Men att vissa yrken blir mer mansdominerade eller kvinnodominerade kan exempelvis ha sina rent fysiologiska förklaringar. Vi är ändå fysiologiskt olika byggda. Att yrken inom byggbranschen eller transportbranschen är mansdominerade tycker jag inte att man ska låta sig provoceras av.

Man påverkas av sin omgivning i sitt yrkesval. I en artikel från Svenska Dagbladet berättas om hur avgörande storasystrar är när det gäller att locka unga tjejer till mansdominerade yrken där skriver man bland annat om hur just de yngre syskonen väljer samma yrkesbanor som de äldre. Avhandlingen som artikeln baseras på visar att tendensen är ännu starkare hos lillasystrar vars storasystrar gått en traditionellt mansdominerad utbildning i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap eller matematik”. Roujman Shahbazian, doktor i sociologi vid Stockholms universitet är den som ligger bakom avhandlingen. Han förklarar detta såhär:

– En möjlig förklaring kan vara att man som lillasyster blir mer influerad när ens äldre syster bryter könsnormerna och ändå väljer att gå utbildningen.

Människor som spränger könsstereotyper har en tendens att både provocera och inspirera. En kvinna som arbetar som murare kan provocera både kvinnor och män, likväl som det kan inspirera till att våga leva sitt liv utanför samhällets uppsatta sociologiska ramar. Män som utbildar sig till tandsköterskor är också ovanligt och kan även det ha samma effekt.

Att hitta ett yrka som passar en själv och ens personlig borde vara det eftersträvansvärda, att man hittar sin yrkesbana, kvinna eller man. Låt oss välkomna och ta tillvara på varandras olikheter på våra arbetsplatser.