3678966-female-constrcution-worker-with-blueprintsMånga väljer yrke utifrån vilket kön man har, vilket håller på och ändras. Nu visar siffor på att allt fler kvinnor tar sig in i mansdominerade branscher, samtidigt som män i allt större mån tar plats i tidigare kvinnodominerade yrken.

 

En positiv utveckling har visat sig gällande könsfördelningen i mans- och kvinnodominerade yrken, speciellt i förstnämnda. Det visar sig en tydlig trend inom flera yrken, där antalet kvinnor ökar inom bygg och industri, samtidigt som antalet män blir fler inom vård och omsorg. Detta kan vara en väg bort från jargonger och fördomar som inte hör hemma på arbetsplatser. Det är inte skillnad på män och kvinnor i olika yrken, det ända som krävs är att man har tillgång till samma utrustning, så som skadeförebyggande, funktionella och bekväma arbetsskor.

10 värst mansdominerade yrkena

 

Enligt en artikel i Dagens Nyheter ökar antalet kvinnor i alla de 10 värsta mansdominerade yrkesgrupperna. Några av dessa är bland annat byggnads- och anläggningsarbetare samt maskin- och motorreparatörer. Snickaren Carina Johansson ser många fördelar med att det blir fler kvinnor i mansdominerade yrken och tycker det är viktigt at försöka påverka utvecklingen åt det hållet. Hon menar att arbetsmiljöskador på sikt skulle kunna bli färre om man skulle arbeta mer aktivt för att förhindra dem. Där spelar kvinnors inträde i branschen stor roll. Samtidigt som att dålig jargong och fördomar till stor sannolikhet kommer försvinna mer och mer.

 

Ung snickartjej bland 130 män

 

Emmelie Renlund är snickare och berättar för Expressen att hon tycker om att jobba i mansdominerad bransch, men att hon märker en positiv skillnad när hon får vara på byggen där det finns en eller flera kvinnor. Emmelie har tidigare arbetat på ett bygge där hon var ensam tjej med 130 män. Hennes mod och entusiasm kring yrket har lett till att hon blivit tilldelat Isabellestipendiet.