Varför är det så få kvinnor i bygg- och anläggningsindustrin? Och vad vill regeringen göra för att ändra på detta?

 

Inom byggindustrin används ofta smarta, specialutrustade containrar som går att flytta runt med lastbil och lyftkran. Ett mobilt verktygsskjul med alla redskap som behövs helt enkelt. En sådan kan beställas via www.containertjanst.se. Men hur ser det ut för kvinnor inom bygg egentligen? Finns det några?

 

Fler kvinnor till byggindustrin – regeringens mål

 

regeringens hemsida går det att läsa om hur det på internationella kvinnodagen presenterades nya mål för en jämställd bygg- och anläggningsbransch. Målet för regeringen är att minst 25 procent av de som nyanställs inom just bygg och anläggning 2013 är kvinnor. I dagens läge är det färre än en av tio personer som är kvinnor i samma branscher. Väldigt få med andra ord. Dessutom är situationen för många kvinnor ganska dålig eftersom det är relativt vanligt med trakasserier, övergrepp, machokultur och destruktiva maktstrukturer. En tuff arbetsmiljö med andra ord. Men för att komma till rätta med den väldigt osunda arbetskulturen som rådet är det viktigt att attrahera kvinnlig arbetskraft. Många kvinnor är intresserade av att arbeta i byggbranschen, men avskräcks av historier om den dåliga arbetsmiljön och machokulturen.

 

Satsning på att höja kvinnliga arbetares löner

Samtidigt går det att läsa i Svenska Dagbladet att LO satsar på arbetaryrken där kvinnor är överrepresenterade för att höja lönerna och förbättra arbetsmiljön med bättre arbetsvillkor. Många kvinnor i arbetaryrken får bara en garantipension och det gör dessvärre att många slutar som fattigpensionärer. LO-kravet är nu en storsatsning på välfärden, med en 70-miljarderssatsning som man vill delvis ska finansieras av ett skatteskifte, och som ska förbättra situationen för de kvinnliga LO-medlemmarna. Kravlistan från centralförbundet ser ut som följer:

 

  1. Stärkta villkor för dem som jobbar del- och visstid. Exempelvis en rätt att säga upp sig på dagen om man erbjuds en fast tjänst eller ett heltidsjobb.
  2. Stopp för exempelvis sms-anställningar och allmän visstid, samt höjd arbetsgivaravgift för anställningar som inte är tillsvidare.
  3. Förändrad a-kassa för att bland annat göra det lättare att kvalificera sig för a-kassa och för att göra fler arbetsmarknadsprogram a-kassegrundande.
  4. Rätt till barnomsorg på obekväma arbetstider, oavsett var man bor i landet.
  5. Höjda pensioner. Pensionen ska på sikt nå minst 70 procent av den tidigare lönen, för att nå dit måste staten höja inbetalningarna till pensionen med två procentenheter.

 

I en annan artikel som går att läsa här, går det att se att lönerna verkligen halkat efter i kvinnoyrken, i jämförelse med manligt dominerade yrken.