Kvinnor kan! Det är de flesta beredda att hålla med om. Förr i tiden ansågs kvinnor endast kunna göra typiskt ”kvinnliga” sysslor som att laga mat, städa, sy och baka. Men den här föreställningen har drastiskt ändrats de senaste åren. Nu är det inte längre konstigt om en kvinna syns stå på en stege för att måla om huset eller om hon är i garaget för att byta till sommardäck. Det blir allt vanligare att kvinnor gör sådant som tidigare setts som ”manliga sysslor”.

Kvinnligt och manligt

En debatt när det gäller manligt vs kvinnligt som är ständigt pågående handlar om varför en kvinna som kan byta däck eller tapetsera själv anses så duktig, medan detsamma inte gäller en man som t ex diskar eller dammsuger. Anses de här så kallade ”kvinnliga” sysslorna vara så extremt enkla att vem som helst kan klara av dem? Många menar att det inte är mycket svårare att byta ett däck än att baka bröd, möjligtvis är det lite skillnad i den fysiska biten. Många familjer lever nog kvar i detta att kvinnan tar hand om tvätt, städning, disk och matlagning, medan mannen byter proppar, målar om väggar och mekar med bilen. Men därmed inte sagt att kvinnor inte kan göra dessa saker – de kanske bara har andra intressen eller ansvarsområden i hemmet!

Kvinnor Kan

”Kvinnor Kan” var en organisation vars mål var lika villkor för kvinnor och män. De ville se en värld där kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter som män, men även samma möjligheter att bidra till utvecklingen i samhället. Man ville medverka till ett samhälle som tillvaratar allas möjligheter och intressen, oberoende av kön, ålder eller nationalitet. Dock gick organisationen i konkurs år 2003. Dessförinnan hann man hålla tio st Kvinnor Kan-mässor i landet. Man var världens näst största mötesplats för kvinnor, och levde enbart av sponsring.