När det är dags att bygga hus är det viktigt att tänka på säkerheten. Jordkablar bör grävas ner, så att det inte ligger kablar synligt ovan jord.

Det finns tydliga regler för hur en Jordkabel för utomhusläggning bör grävas ner. Ibland kan det krävas skyddsrör och även markeringsband. Kablarna bör förläggas på ett visst djup och skyddsrören bör ha olika färger baserat på olika faktorer.

Gräv ner elkablarna i marken

gul elkabelNär det är starkströmsledningar som ska grävas ner bör skyddsröret vara gult, och elkabelns förläggning bör endast utföras av registrerade elinstallationsbolag då detta räknas som ett elinstallationsarbete.

”Felaktigt dragen el räknas inte som ett dolt fel. En besiktning av elen ingår, som många tror, inte i en vanlig husbesiktning”,

berättar Michael Steen som är en erfaren brandutredare och besiktningsingenjör.

Det är alltså viktigt att följa de regler som finns kring elinstallation, även när elkablar grävs ner i marken. Genom att använda rätt skydd för kabeln behöver den inte bli utsatt för mekanisk åverkan när den ligger i marken. Detta ger också en högre driftsäkerhet. Om en elkabel inte är ordentligt nedgrävd och grävs av, till exempel vid schaktarbete, kan detta medföra livsfara.

Kabelförläggning är enligt elsäkerhetslagen en särskild verksamhet. Den omfattas av specifika kompetenskrav, och företaget som utför kabelförläggningen måste vara registrerad för detta hos elsäkerhetsverket. Företaget måste också ha ett egenkontrollprogram, för att se till att de anställda har rätt kompetensnivå. Slutligen bör företaget också ha en behörig elinstallatör anställd, så att reglerna för installation efterlevs.