Den vanligaste metaforen man använder för att beskriva ett kök är att det är hemmet hjärta och att det är här vi lägger störst vikt på utseende och funktionalitet. För ett kök skall fungera, det är huvudingrediensen i ett väl inrett kök.

Matlagning i kökEtt kök skall innehålla smarta lösningar, bra planlösning och rätt färg för att det ska kännas rätt och fräscht. Kvinnor har haft störst del i att inreda köket av gamla normers kvarhängande krav, så ser det ut än idag trots att män allt mer stegar in i köket. Just den svenska normen handlar inte bara om kvinnligt och manligt utan också hur köket skulle planeras:

För några decennier sedan fanns svenska normer för hur ett kök skulle byggas. De grundade sig på köksforskning och angav hur skåp och maskiner skulle placeras för att skapa ett så praktiskt kök som möjligt. Man talade om kökets triangel som förhållandet mellan de tre viktigaste arbetsfunktionerna spis, vask och kyl. Målet var att köket skulle bli så lättarbetat och säkert som möjligt.”

Dagens kök

Idag är vi mer individuella i planeringen av våra kök, öppna ytor och stora ventilationskåpor är eftertraktat och det mer amerikanska överflödet ökar i popularitet. Samtidigt håller vi kvar vid det envisa vita, kalla och franska köket. Det är en svensk norm som vi gärna håller kvar vid då det handlar om en status snarare en design. Det viktigaste som vi fortfarande anser att kökets funktioner ska innehålla är lättnådda och smidiga lösningar, köksarbetet skall göra lätt och okomplicerat, för både kvinnor och män. För att finna rätt inspiration och få hjälp på vägen kan man besöka denna websida.