byggarbetareJämställdhet är en fråga som präglat både bygg- och fastighetsbranschen länge eftersom dessa branscher haft fler män än kvinnor som både anställda och chefer av olika slag. På senare år har det skett en förändring, något som vi hoppas kommer fortsätta att utvecklas inom båda dessa branscher och även smitta av sig på andra branscher. Jämställdhet är värt att kämpa för!

 

Fastighetsbranschen är ett yrkesområde som länge haft en stämpel på sig som en mansdominerad bransch. Men nu på senaste har det börjat ändra sig. Men små steg märker man alltmer hur kvinnor tar ledande positioner och blir anställda i större mån. Även företag inom ekonomi och industri börjar visa att de tänker på jämställdheten och har nu fler kvinnor anställda, som chefer och i ledningsgrupper, skriver Svenska Dagbladet. Bolaget Industrivärden, som har bolag som Handelsbanken och SCB slår de flesta branscher och företag med hästlängder när det gäller jämställdhet. Detta är något som är oerhört viktigt och som andra företag och branscher borde ta efter, till och med staten och myndigheter skulle kunna bli bättre. Inom fastighetsbranschen finns det en del företag som blivit framgångsrika genom att kombinera verksamhet med byggbranschen, så som Bocenter Byggtjänst. Vi hoppas nu att fler företag tar efter och att detta kan göra så att även byggbranschen utvecklats mot jämställdhet.

Byggbranschen skriker efter kvinnor

Faktum är att byggbranschen faktiskt behöver fler kvinnor, och det kan vara svårt för kvinnor att få jobb inom bygg. I många århundraden har byggbranschen präglats av att det är mansgöra. På Sveriges Radios hemsida kan man bland annat läsa att både kvinnor och män mår dåligt av den kultur som råder på många arbetsplatser inom bygg, vilket skrämmer bort många kvinnor från att fortsätta eller söka jobb inom branschen, även män. Det är inte ett könsbaserat arbete utan det ända som krävs är att man är händig och kan bygga olika konstruktioner i samarbete med andra. Här följer ett inslag om en kampanj som ska ta bort machokulturen från byggbranschen: