Att sysslan att bygga hus är något som bäst lämpar sig för män är ingen ovanligt ställningstagande att höra talas om. Att kvinnor på något sätt skulle vara sämre på att bygga hus, av den enda anledningen att de är just kvinnor, är en seglivad fördom som lever kvar än idag. Att det är färre kvinnor som i verkligheten faktiskt bygger hus innebär naturligtvis inte att resultatet skulle bli sämre för de kvinnor som faktiskt gör det. Att det finns precis lika många män som är opraktiska är någon som man lätt bortser ifrån.

I de flesta fall är det mycket teknik och erfarenhet som ligger bakom om resultatet blir lyckat eller inte. Ska man bara se till fördomar finns det även en del material som generellt ses som mindre lyckade för kvinnor att pröva på, några av dem är att bygga i betong eller svetsa. Men att bygga en grund i betong är inget hinder även om man är kvinna. Att lyckas med materialet handlar nämligen mycket om teknik och kunskap kring materialet. Att det skulle vara en mer manligt egenskap att bygga i betong finns det inga belägg för, och kvinnor borde våga försöka precis i samma utsträckning som män.

Det grundläggande i att lyckas med sina byggprojekt i betong är att man känner till hur materialet reagerar i olika situationer och hur man behöver gå tillväga för att få resultatet så som man vill ha det. Till exempel måste betong vibreras ut i sin form för att man ska undvika luft i betongen som kommer att göra konstruktionen svagare. Självkompakterade betong är något som man kan använda sig av i sin konstruktion om kraven på hållfasthet inte är lika höga. Är du kvinna och sugen på att testa är det bara att våga ta första steget! Börjar man med mindre projekt finns det bara saker att lära sig.