Att mecka med bilen är troligtvis lika okvinnligt som att stå vid grillen, om man ser till traditionerna, men sanningen är snarare att det faktiskt inte behöver vara så. Vissa kvinnor gillar helt enkelt att mecka och ser fram emot att byta hjullager på bilen medan andra ännu inte kan men skulle vilja lära sig mer om det hela. Samma sak gäller naturligtvis för män. Många män skulle hellre vilja laga barnens lunch än vara ute och skotta snö, om man ska dra de traditionella klyschorna så långt som möjligt.

Lär man sig bara grunderna kan ett intresse som inte tidigare funnits uppstå, och man börjar se fram emot saker som att mecka med bilen och undersöka hur väl ens hjullager verkar fungera. Hos andra finns redan ett intresse där, bara det att man inte har vågat försöka tidigare.

Till stor del handlar jämlikheten inte om att allt ska vara exakt lika, utan mer om att alla ska ha möjligheten till att syssla med det man gillar, oavsett sitt kön och intressets traditionella könstillhörighet. Är man en kvinna som tycker om att laga saker när de går sönder eller att mecka med bilen ska man göra det. Är man den som tycker att klä barnen i snygga kläder innan de går till jobbet ska man göra det, oavsett om man är mamma eller pappa. Man ska även våga testa de saker som man inte har testat tidigare, kanske har man dolda intressen som inte kommit fram tidigare på grund av att man har styrts av om man är en kvinna eller en man.