Kan personalliggare vara ett svar på hur man löser personalbristen inom byggbranschen? Det kanske låter långsökt, men det är inte helt ologiskt.

Att det försiggår mycket svartarbete inom byggbranschen är något som regeringen nu vill ta fasta på. Bland annat vill man göra det obligatoriskt med personalliggare inom bygg, det skriver bland annat svd.se. Tryggare anställningsvillkor, bättre upphandlingar och större förutsättningar för kvinnor att ta sig in, bland annat genom att utmana machokulturen, är bara några av de utmaningar som byggbranschen har att arbeta med.

Det är inte helt ogenomtänkt. En marknad som känns otrygg, grabbig och med få utvecklingsmöjligheter gör byggbranschen oattraktiv överlag. Men det är framför allt den grabbiga kulturen, och att man anser det vara för tungt för kvinnor, som gör att få söker sig dit. Men inom bygg finns många utvecklingsmöjligheter, och byggbranschen kan skryta med jämställda löner. Med tydligare struktur, och färre svartarbeten, kommer förhoppningsvis statusen höjas på yrket. Och då kommer fler olika typer av människor söka sig dit, från alla samhällsklasser – det vill säga, inte bara ”kvinnor” över lag.

40 000 byggarbetare saknas

Det största problemet med det låga antalet kvinnor i branschen är faktiskt personalbrist. För att byggbranschen ska kunna täcka upp med det behov av arbetskraft som Sverige har, med sin bostadsbrist, beräknar man att det fattas ungefär 40 000 byggarbetare fram till 2025, skriver gp.se. Att sedan mångfald över lag skapar bättre arbetsmiljö är tyvärr inte av prioritet, och kanske kan den insikten stå i vägen för branschen. Ett tydligare mångfaldstänk skulle kanske locka fler till branschen, istället för arbetskraftsbristen. Och att tänka i mångfald är mer komplicerat än att nämna ordet ”mångfald” i jobbannonserna. Det kräver en strukturförändring; bra villkor, förändrad atmosfär, aktivt arbete.

#metoo-initiativ skulle också kunna vara bra för byggbranschen. Att rensa ut dålig luft och machoatmosfär, få igång ett samtal och ett tydligt nätverk bland kvinnorna i branschen kommer också kunna stärka byggarbetare i det långa loppet. Men framför allt måste svartarbetet bort.