Att kvinnan alltid hamnat i skymundan bakom mannen och hans framgångar går tillbaka århundraden i tiden och är precis lika vanligt som då. Men en ny satsning inom hotelljätten Rezidor Hotel Groups kan komma att sätta fler kvinnor på fler chefspositioner inom koncernen.

Något som är väldigt vanligt idag är att kvinnans framgångar inte värderas lika högt som mannens. Tittar man till exempel på framgångar inom sport bara i Sverige syns det tydligt att de kvinnliga lagen inte får samma uppmärksamhet som de manliga lagen får – både vid vinst och vid förlust. Och det är sådana saker som vi på Kvinnobloggen vill ändra på och väljer därför att uppmärksamma kvinnor – men även när ett företag gör något som främjar kvinnlig framgång, och det gör Rezidor Hotel Groups genom sin nya satsning Woman in Leadership (WIL).

Woman in LeadershipKvinnlig chef

Det nya projektet Woman in Leadership går ut på att få in fler kvinnliga chefer i företaget och bakgrunden till projektet kommer av att Rezidor sett sig sakna just kvinnor i chefsposition – trots att hälften av alla som studerar hotellmanagement faktiskt är kvinnor. WIL går ut på att därför bana väg för fler kvinnor att lyckas ta sig till toppositioner med hjälp av mentorer i form av WIL-ambassadörer. Till exempel har DN träffat Maria Tullberg som dels är en av projektets huvudpersoner i Norden och som är just är en av totalt tolv nyutsedda ambassadörerna. Hon säger bland annat att hennes huvudsakliga mål är att leda satsningen på projektet här i Norden och vara en förebild som visar att det går att ha både familj och karriär på en och samma gång. Målet med WIL är jämställdhet före 2016 och detta innebär att koncernen måste överstiga 16 procent kvinnor i ledningen, vilket är vad man har idag. För att uppnå målet ska Rezidor bland annat underlätta sin interna rekrytering genom att upprätta en databas där all personal är sökbar. Dessutom arbetar man med att upprätta handlingsplaner för anställda som är föräldralediga då man upptäckt att många som kommer tillbaka efter ledigheten ofta känner sig bortfallna ut företaget –
och så ska det inte behöva vara.
Vi på Kvinnobloggen önskar Rezidor Hotel Groups all lycka med sitt projekt och ser fram emot att se dem uppnå sina jämställdhetsmål – Go Girlpower!