En värmeväxlare är en anordning som överför värme från ett medium, som till exempel en gas, till ett annat medium, som en annan gas eller en vätska. Värmeväxlare används i många olika sammanhang, alltifrån bilar till hus och pooler. Framför allt används värmeväxlarna till en av de vanligaste maskinerna i svenska hem: kylskåpet. För att värma upp hus kan man använda värmepumpar, som fungerar enligt samma princip men tvärt om, ett kylskåp ska kyla ned, en värmepump ska värma upp.

Olika typer av värmeväxlare

Det som skiljer olika typer av värmeväxlare åt är i vilken riktning medierna strömmar. Det är framför allt detta som avgör effektiviteten.

  • Motflödes strömning. De två medierna strömmar mot varandra, och nästan all värme kan överföras. Därför används denna typ av värmeväxlare i hus, bland annat i element. Det är också den vanligaste typen av värmeväxlare till pooler.
  • Medflödes strömning. Båda medierna strömmar i samma riktning. Temperaturerna blandas istället för att överföras. En sådan värmeväxlare har därför lägre verkningsgrad.
  • Korsflödes värmeväxlare. Medierna flödar mot varandra i en rät vinkel. Denna värmeväxlare har inte särskilt hög verkningsgrad, men går att göra kompakt. Den används därför i bl.a. bilars kylare.
  • Växelflödes värmeväxlare. Byter plats på de två medierna, exempelvis via ventiler. Detta är en effektiv typ av värmeväxlare, men den har en stor nackdel: den kan blanda de två medierna. Den är därför vanligast där det varma och det kalla mediet består av samma ämnen. Ett vanligt användningsområde är för att undvika att spillvärme försvinner i ventilationssystem. Den kan inte användas i kylskåp.