Så länge du betalar den obligatoriska trafikförsäkringen så behöver du egentligen inte försäkra bilen ytterligare. Men det finns många goda skäl till varför du bör göra det. En extra försäkring utöver trafikförsäkringen ger nämligen skydd i en hel del olika situationer.

En bilförsäkring hos ett försäkringsbolag kan tecknas som en halv- eller som en helförsäkring. Dessutom finns det olika typer av tilläggsförsäkringar som kan läggas till bilförsäkringen. Exakt vad som ingår i respektive försäkring varierar mellan olika bolag. Generellt kan dock sägas att helförsäkringen omfattar mer än halvförsäkringen, men en halvförsäkring hos ett bolag kan inbegripa något som saknas i ett annat bolags helförsäkring. Det är därför bra att skaffa sig en överblick över vad som kan ingå, fundera på vad man själv behöver och sedan kontakta sitt försäkringsbolag för att se vad de har att erbjuda. Ofta är det billigast att försäkra sin bil hos det bolag där man har övriga försäkringar, men det stämmer långtifrån alltid.
Saker som kan ingå i försäkringen är:

  • Rättsskydd. Ersättning för rättegångskostnader om en rättslig tvist skulle uppstå efter en bilolycka eller någon annan liknande händelse. Exakt vad som gäller regleras i försäkringsbolagets villkor.
  • Ersättning för skador som du själv vållat. Man behöver inte ha arbetat länge på försäkringsbolag för att inse att det finns en hel del förbehåll, där sådana här regler finns.
  • Tillgång till hyrbil under den tid bilen är på verkstad. Detta rekommenderas för dig som behöver bilen i arbetet.
  • Reducerad självrisk vid vissa skador. Ofta gäller detta vid kollision med djur som älgar eller renar.