På en byggplats finns det mycket att hålla reda på, inte minst alla verktyg och material. Från små föremål som hammare, spadar, spikar och skruvar finns det också större saker som borrar, cementblandare, plankor och murbruk. Då arbetet inte görs på en dag är det därför viktigt att allt förvaras säkert för att undvika skador och stöld.

Om ditt företag anlitats för att till exempel renovera en husfasad innebär det att huset under en eller ett par veckor kommer att vara belamrat med byggarbetare och deras verktyg. För allas säkerhet kan det av den anledningen vara smart att hyra en container med dörr och lås så att ingen eller inget varken kan komma in eller ut under nattetid eller på helger.

”Med en låsbar container är det här inte längre ett problem och du kan sova lugnt på natten utan att behöva oroa dig.”

Undvik stöld och olyckor

Tyvärr finns det både tjuvar och vandaler och om dina verktyg ligger helt fritt kan vem som helst komma och plocka på sig dem. Det innebär inte enbart att du förlorar värdefull egendom utan också många onödiga risker. Tonåringar, till exempel, är notoriska för att ta sig in på övergivna byggplatser och även om de inte har ont uppsåt kan det bli mycket farligt om en maskin eller ett verktyg ligger fritt framme att användas. Med en låsbar container är det här inte längre ett problem och du kan sova lugnt på natten utan att behöva oroa dig. Du och dina anställda slipper också kånka på mycket, då de lugnt kan förvara allt från exempelvis arbetskläder till kaffekokare på plats, bortsett från byggutrustning och verktyg.