Kvinnor i fastighets- och byggbranschen

Intresset stort för husbygge

Kvinnor kan allt, till och med bygga!