Nyheter

Hjälp barnen till frihet med ett körkort

Hjälp barnen till frihet med ett körkort

Att ta körkort är väldigt dyrt och tidskrävande och något många inte har råd med. Det finns dock olika sätt att hjälpa sina barn på traven när det kommer till att ta körkort. Att susa runt och upptäcka Sverige och världen är bland det underbaraste som finns. Många upplever det […]

 
 

Södertälje satsar på arbetskläder

Södertälje satsar på arbetskläder

I Södertälje satsar kommunen två miljoner kronor på arbetskläder till kommunanställda inom bland annat äldreomsorg och inom förskolan – två yrkesgrupper dominerade av kvinnor. Allt fler kvinnor väljer mansdominerade yrken men inom både vård, äldreomsorg och skola är det fortfarande kvinnor som är den dominerande yrkesgruppen. Gemensamt för dessa yrken […]

 
 

Du väljer yrke – inte din könstillhörighet

Du väljer yrke – inte din könstillhörighet

En blandning av kvinnor och män är det bästa för de flesta arbetsplatser. Vi kompletterar varandra. Att vissa yrken är kvinno- eller mansdominerade behöver inte bara ha sin förklaring i en patriarkal samhällsstruktur. Låt oss ta tillvara på människor som vågar tänja på normen för könsgränser gällande yrkesval. ”Rätt man […]

 
 

Skillnaden mellan bilval när det gäller kvinnor och män

Skillnaden mellan bilval när det gäller kvinnor och män

Kvinnor tar körkort i lika stor utsträckning, och vill också ha en bra standard på sina bilar, men vad är det egentligen som skiljer kvinnor och mäns val av bil åt?   Numera är det i stort sätt lika vanligt att kvinnor har egna bilar precis som männen, och vår […]

 
 

Fler tjejer till bygg och anläggning önskas

Fler tjejer till bygg och anläggning önskas

Varför är det så få kvinnor i bygg- och anläggningsindustrin? Och vad vill regeringen göra för att ändra på detta?   Inom byggindustrin används ofta smarta, specialutrustade containrar som går att flytta runt med lastbil och lyftkran. Ett mobilt verktygsskjul med alla redskap som behövs helt enkelt. En sådan kan […]

 
 

Så kan personalliggare gynna kvinnor

Så kan personalliggare gynna kvinnor

Kan personalliggare vara ett svar på hur man löser personalbristen inom byggbranschen? Det kanske låter långsökt, men det är inte helt ologiskt. Att det försiggår mycket svartarbete inom byggbranschen är något som regeringen nu vill ta fasta på. Bland annat vill man göra det obligatoriskt med personalliggare inom bygg, det […]

 
 

Finns det kvinnliga murare?

Finns det kvinnliga murare?

Kvinnliga murare hör inte till vanligheterna. Över huvud taget är det ovanligt med kvinnor i byggbranschen i Sverige. Men så har det inte alltid varit. En gång i tiden var det ganska vanligt med kvinnor på byggen. Det finns troligen en och annan kvinnlig murare i Stockholm, men ute i […]

 
 

Ta hand om ditt bilbatteri

Ta hand om ditt bilbatteri

De flesta har nog inte rätt kunskap för att veta att bilbatteriet går att ta hand om så att det inte blir dåligt så snabbt. Se till att briljera med dina kunskaper – det är inte kul att stå där stilla med bilen på grund av fel med bilbatteriet. Här […]

 
 

Fler kvinnor i mansdominerade yrken

Fler kvinnor i mansdominerade yrken

Många väljer yrke utifrån vilket kön man har, vilket håller på och ändras. Nu visar siffor på att allt fler kvinnor tar sig in i mansdominerade branscher, samtidigt som män i allt större mån tar plats i tidigare kvinnodominerade yrken.   En positiv utveckling har visat sig gällande könsfördelningen i […]

 
 

Kvinnor i fastighets- och byggbranschen

Kvinnor i fastighets- och byggbranschen

Jämställdhet är en fråga som präglat både bygg- och fastighetsbranschen länge eftersom dessa branscher haft fler män än kvinnor som både anställda och chefer av olika slag. På senare år har det skett en förändring, något som vi hoppas kommer fortsätta att utvecklas inom båda dessa branscher och även smitta […]